ดาวน์โหลดแผนที่เดินทาง
แนะนำเว็บนี้ให้เพื่อนของคุณ
   
 

Monmaen Travel Package A
โปรแกรมทัวร์ไหว้พระในตัวเมือง วัดร่องขุ่น ดอยตุง ดอยแม่สลอง แม่สาย บ้านกระเหรี่ยงรวมมิตร เชียงแสน สามเหลี่ยมทองคำ
วันแรกของการเดินทาง
09.00 น.
รับท่านจากสถานี บขส.เชียงราย/ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เดินทางสักการะพ่อขุนเม็งราย, วัดพระแก้ว, วัดพระธาตุดอยทอง นั่งรถชมเมืองเชียงราย, ชมสถาปัตยกรรมของศิลปินเชียงราย อ.เฉลิมชัย ที่วัดร่องขุ่น
12.00 น.
รับประทานข้าวซอย น้ำเงี้ยว สูตรดั้งเดิมของคนเชียงราย
13.00 น.
เดินทางมุ่งหน้าสุ่ดอยตุง เที่ยวชมพระตำหนักดอยตุงล สวนดอกไม้เมืองหนาวกับบรรยากาศเย็นสบาย เหมือนสวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย ไหว้พระธาตุดอยตุง เพื่อความเป็นศิริมงคล, ชมโรงงานเครื่องปั้นดินเผาดอยดินแดง, ทอผ้าโครงการแม่ฟ้าหลวง
17.00 น.
เดินทางกลับที่พัก ม่อนแมนรีสอร์ท "เตรียมพร้อม ท่องดาว เที่ยวเดือน ต้องมาเยือนม่อนแมน"
19.00 น.
ดินเนอร์อาหารรสเลิศที่ม่อนแมนรีสอร์ท ชมดาวบนดิน (แสงไฟยามค่ำคืนของตัวเมืองเชียงราย)
   
วันที่สองของการเดินทาง
07.00 น.
ทำบุญตักบาตรพระบิณฑบาตรบนยอดดอย(ม่อนแมน)(ตามความต้องการของลูกค้า)
08.30 น.
รับประทานอาหารเช้า กับบรรยากาศสดชื่น เย็นสบาย
09.00 น.
เดินทางสู่ดอยแม่สลอง ช็อปปิ้งตลาดชาวเขา ชมไร่ชาพันธุ์ดีที่แม่สลอง เพราะเชียงรายเป็นเมืองแห่งชาที่ดีกับสุขภาพ สัมผัสชีวิตหมู่บ้านชาวจีนฮ้อ และชนเผ่าชาวเขา กับทัศนียภาพ อันสวยงาม
12.00 น.
ลิ้มรสอาหารจีนยูนานรสเลิศที่ดอยแม่สลอง
13.00 น.
เดินทางสู่ชายแดน ไทย-พม่า เหนือสุดสยาม ช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ตลาดท่าขี้เหล็ก ฝั่งพม่าและตลาดดอยเวา อ.แม่สาย
17.00 น.
กลับสู่ที่พัก
18.30 น.
รับประทานอาหารเย็น แบบขันโตกกับอาหารพื้นเมือง สุดอร่อย
18.30 น.
ช็อปปิ้งไนท์บาซ่าร์ ชมหอนาฬิกาทองคำ แสงสีเสียงเชียงรายยามค่ำคืน
22.00 น.
กลับสู่ม่อนแมน รีสอร์ท นอนหลับ ฝันดี ราตรีสวสัดิ์
 
วันที่สามของการเดินทาง (สำหรับแพ็คเกจกลับเช้า)
08.00 น.
รับประทานอาหารเช้า
09.00 น.
เดินทางกลับท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
วันที่สามของการเดินทาง (สำหรับแพ็คเกจกลับเย็น)
08.00 น.
รับประทานอาหารเช้า
09.00 น.
ขี่ช้างที่บ้านกระเหรี่ยงรวมมิตร ชมหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ผสมผสานความเป็นอยู่ได้อย่างลงตัว
11.00 น.
รับประทานอาหารเที่ยงที่โรงแรมริมกก
13.00 น.
มุ่งหน้าสู่เชียงแสน เมืองอารยะธรรมและดินแดนประวัติศาสตร์ล้านนา สักการะพระธาตุผาเงา, พระธาตุจอมกิตติ, พระธาตุเจดีย์หลวง
15.00 น.
ชมสามเหลี่ยมทองคำ นั่งเรือเที่ยวชมทัศนียภาพแม่น้ำสามสี ชายแดนสามประเทศ ไทย-ลาว-พม่า นมัสการพระเจ้าล้านตื้อ
17.00 น.
รับประทานอาหารเย็นที่ร้านครัวต้นไม้ อาหารสุดอร่อยและบรรยากาศดี
18.30 น.
เดินทางสู่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
รายละเอียดราคาสำหรับแพ็คเกจ (ราคาต่อหนึ่งท่าน)
แพ็คเกจ 2 คืน 3 วัน (กลับเช้า)
ประเภทห้อง
จำนวน 2 ท่าน
จำนวน 3 ท่าน
จำนวน 4 ท่านขึ้นไป
Grand Deluxe
9,450
8,950
8,450
Deluxe
8,950
8,450
7,950
Superior
8,450
7,950
7,450
Standard
7,950
7,450
6,950

แพ็คเกจ 2 คืน 3 วัน (กลับเย็น)
ประเภทห้อง
จำนวน 2 ท่าน
จำนวน 3 ท่าน
จำนวน 4 ท่านขึ้นไป
Grand Deluxe
10,450
9,950
9,450
Deluxe
9,950
9,450
8,950
Superior
9,450
8,950
8,450
Standard
8,950
8,450
7,950

ราคาพิเศษสำหรับเด็ก
อายุไม่เกิน 3 ขวบ
ไม่คิดราคา
อายุ 3 - 8 ขวบ
ลด 50% จากราคาผู้ใหญ่ (คิดจากราคาต่อหนึ่งท่าน)
อายุ 9 -12 ขวบ
ลด 20% จากราคาผู้ใหญ่ (คิดจากราคาต่อหนึ่งท่าน)
 
ราคานี้รวม
- โปรแกรมทัวร์ พร้อมที่พัก 2 คืน 3 วัน (ตามประเภทห้องพักที่เลือก)
- รถพาเที่ยว (พร้อมคนขับ) รวมน้ำมัน นำเที่ยวสถานที่ต่างๆ และดูแลเป็นอย่างดี
- กรุ๊ปส่วนตัว ไม่รวมกับท่านอื่น
- ค่าเข้าชมพระตำหนักดอยตุง, สวนสมเด็จย่า, หอแรงบรรดาใจ
- บัตรผ่านแดน ไทย-พม่า
- ชุดทำบุญตักบาตร ดอกไม้ ธูปเทียน สำหรับไหว้พระบูชาพระธาตุ
- ผลไม้ ชา-กาแฟ เสริฟที่ห้องพักทุกวัน
 
- สามารถเปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม ตามแพ็จเกจที่เลือก
 
- หากต้องการเพิ่มโปรแกรมของวันที่ 3 (กลับเย็น) สามารถเพิ่มอัตราค่าบริการได้ (นั่งเรื่อ นั่งช้าง)

สำหรับแพ็คเกจกลับเย็น
- อาหารทุกมื้อ (ดินเนอร์เห็ดย่างสุขภาพ, ขันโตกพื้นเมือง, อาหารจีนยูนานอันเลืองชื่อ)
- แพ็คเกจไม่เกินเวลา 20.00 น. ของวันที่สาม
 
- ค่านั่งเรือชมทิวทัศน์ชายแดน 3 ประเทศ
 
- ค่านั่งช้างเที่ยวบ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร ชมวิถีชีวิตชาวเขา 30 นาที
 
- อาบน้ำแร่ (น้ำพุร้อนโป่งพระบาท) เพื่อสุขภาพ แล้วแต่ความต้องการของลูกค้า
 

ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าตั๋วโดยสาร ไป-กลับ จากจังหวัดที่ท่านอยู่มายังม่อนแมน รีสอร์ท
  • ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ที่สั่งนอกเหนือจากรายการของแพ็คเกจ (หากต้องการเพิ่มเติม กรุณาติดต่อพนักงานที่ดูแล)
  • ค่าทิปพนักงาน, พนักงานขับรถ

หมายเหตุ ข้อมูลแพ็คเกจอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า

 
 สำรองจองแพ็คเกจได้ที่ คุณทริณทร์รัฐ (ไพบูลย์) ขันธศักดิ์ เบอร์โทร 089-7550911, 085-7083399
 
 
หน้าแรก | โปรโมชั่น | บ้านพัก และ สิ่งอำนวยความสะดวก | ห้องภาพ | การเดินทาง | เมนู | แพ็คเก็จ | ติดต่อเรา | About Us | Blog | Facebook

คุณมาเยี่ยมชมเป็นคนที่ : 576275
Copyrights (c) 2009 : ม่อนแมน รีสอร์ท แอนด์ สปา. All rights reserved.
151 หมู่ 13 บ้านหัวฝาย ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์. 08-9755-0911,08-57083399 โทรสาร. 053-166666
E-mail : pb9891@hotmail.com , info@monmaen.com : Design By ESCA
Email : comcung_b@hotmail.com