ดาวน์โหลดแผนที่เดินทาง
แนะนำเว็บนี้ให้เพื่อนของคุณ
   
 

 
 
ราคานี้รวม
- โปรแกรมทัวร์ พร้อมที่พัก 2 คืน 3 วัน (ตามประเภทห้องพักที่เลือก)
- รถพาเที่ยว (พร้อมคนขับ) รวมน้ำมัน นำเที่ยวสถานที่ต่างๆ และดูแลเป็นอย่างดี
- กรุ๊ปส่วนตัว ไม่รวมกับท่านอื่น
- ค่าเข้าชมพระตำหนักดอยตุง, สวนสมเด็จย่า, หอแรงบรรดาใจ
- บัตรผ่านแดน ไทย-พม่า
- ชุดทำบุญตักบาตร ดอกไม้ ธูปเทียน สำหรับไหว้พระบูชาพระธาตุ
- ผลไม้ ชา-กาแฟ เสริฟที่ห้องพักทุกวัน
 
- สามารถเปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม ตามแพ็จเกจที่เลือก
 
- หากต้องการเพิ่มโปรแกรมของวันที่ 3 (กลับเย็น) สามารถเพิ่มอัตราค่าบริการได้ (นั่งเรื่อ นั่งช้าง)
 
- อาหาร 8 มื้อ (ดินเนอร์เห็ดย่างสุขภาพ, ขันโตกพื้นเมือง, อาหารจีนยูนานอันเลืองชื่อ)
- แพ็คเกจไม่เกินเวลา 20.00 น. ของวันที่สาม
 
- ค่านั่งเรือชมทิวทัศน์ชายแดน 3 ประเทศ
 
- ค่านั่งช้างเที่ยวบ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร ชมวิถีชีวิตชาวเขา 30 นาที
 
- อาบน้ำแร่ (น้ำพุร้อนโป่งพระบาท) เพื่อสุขภาพ แล้วแต่ความต้องการของลูกค้า
 

ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าตั๋วโดยสาร ไป-กลับ จากจังหวัดที่ท่านอยู่มายังม่อนแมน รีสอร์ท
  • ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ที่สั่งนอกเหนือจากรายการของแพ็คเกจ (หากต้องการเพิ่มเติม กรุณาติดต่อพนักงานที่ดูแล)
  • ค่าทิปพนักงาน, พนักงานขับรถ

หมายเหตุ ข้อมูลแพ็คเกจอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า

 
 สำรองจองแพ็คเกจได้ที่ คุณทริณทร์รัฐ (ไพบูลย์) ขันธศักดิ์ เบอร์โทร 089-7550911, 085-7083399
หน้าแรก | โปรโมชั่น | บ้านพัก และ สิ่งอำนวยความสะดวก | ห้องภาพ | การเดินทาง | เมนู | แพ็คเก็จ | ติดต่อเรา | About Us | Blog | Facebook

คุณมาเยี่ยมชมเป็นคนที่ : 576280
Copyrights (c) 2009 : ม่อนแมน รีสอร์ท แอนด์ สปา. All rights reserved.
151 หมู่ 13 บ้านหัวฝาย ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์. 08-9755-0911,08-57083399 โทรสาร. 053-166666
E-mail : pb9891@hotmail.com , info@monmaen.com : Design By ESCA
Email : comcung_b@hotmail.com